תפריט
משרד הביטחון

משרד הביטחון

משרד הביטחון
תביעות נגד משרד הביטחון הינן תביעות לפי חוק הנכים, לקביעת דרגת נכות ולקבלת גמלת נכות, בגין פציעות ו/או מחלות שנגרמו במהלך השירות הצבאי ועקב השירות הצבאי. הגמלאות וההטבות ממשרד הביטחון למי שהוכר כנכה מתקבלות במספר דרכים: מענק כספי חד-פעמי, גמלאות לתקופות קצובות בגין נכות זמנית, גמלאות לכל החיים בגין נכות צמיתה (20% ומעלה), שיקום מקצועי, מימון לימודים ועוד.
הליך הטיפול בתביעה מול משרד הביטחון כולל הגשת התביעה לקביעת דרגת נכות, הכנת חוות-דעת רפואיות בתחומי הפגיעה השונים, ייצוג בוועדות הרפואיות בליווי עורך-דין מהמשרד, בחינת החלטות הוועדה באמצעות מומחים רפואיים, הגשת ערעורים לוועדה הרפואית העליונה (במידת הצורך), והגשת ערעורים אל בית-המשפט המחוזי.
יש לציין כי על-פי חוק, רק עורך-דין רשאי לייצג את הנפגע מול הוועדות הרפואיות של משרד הביטחון, ורק עורך-דין רשאי לטעון בפני הוועדה.
למשרדנו ניסיון רב שנים בייצוג נפגעים בפני הוועדות הרפואיות של משרד הביטחון. בתיקים בהם יש לנפגע זכות בחירה בין תביעה לפי חוק הנכים לבין תביעה לפי חוק אחר, אנו מסייעים לנפגע לקבל החלטה מושכלת בדבר התביעה העדיפה לו.